Megalosauridae,Spinosauridae,Carnosauria,Allosauroidea

27. listopadu 2011 v 18:15 |  Dinosauři,pterodaktilové a jiná pravěká zvířata

Megalosauridae
Stratigrafický výskyt: Střední až pozdní jura, před 170 až 148 mil. let
Rekonsktrukce rodu Megalosaurus
Rekonsktrukce rodu Megalosaurus
Stupeň ohrožení
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Podkmen:obratlovci (Vertebrata)
Třída:plazi (Reptilia)
Nadřád:dinosauři (Dinosauria)
Řád:Saurischia
Podřád:Theropoda
Čeleď:Megalosauridae

Megalosauridae je čeledí menších až velkých dravých (teropodních) dinosaurů, žijících v období střední až svrchní jury. Samotný rod Megalosaurus se v roce 1824 stal vůbec prvním vědecky popsaným neptačím dinosaurem. Příbuznou skupinou megalosauridů byli nejspíš spinosauridi. Skupina prošla v posledních letech poměrně zásadním přehodnocením a reklasifikací.

Spinosauridae


Spinosauridae
Stratigrafický výskyt: Svrchní jura až svrchní křída (před 155 - 93,5 mil. let)
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Třída:plazi (Sauropsida)
Nadřád:dinosauři (Dinosauria)
Řád:plazopánví (Saurischia)
Podřád:Theropoda
Infrařád:Tetanurae
Nadčeleď:Spinosauroidea
Čeleď:Spinosauridae
Podčeledi
  • Baryonychinae
  • Spinosaurinae

Spinosauridae je čeleď specializovaných teropodních dinosaurů, žijících v období svrchní jury až svrchní křídy (asi před 155 - 93 miliony let) na území dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Evropy a Asie.

Spinosauridi byli velcí až obří dravci s charakteristicky úzkými "krokodýlovitými" čelistmi a zuby bez vroubkování. Většina druhů se zřejmě živila rybami, nepohrdli však ani mršinami velkých obratlovců nebo případným aktivním lovem. Skupina byla pojmenována německým paleontologem Ernstem Stromerem v roce 1915.

Největším a zároveň nejznámějším zástupcem čeledi je samotný nominotypický druh Spinosaurus aegyptiacus. Tento severoafrický predátor byl zřejmě největším známým teropodem vůbec. V roce 2006 bylo odhadnuto, že délka spinosaura mohla přesáhnout i 18 metrů. Jiným známým spinosauridem byl evropský Baryonyx walkeri z jižní Anglie.

Obojživelný způsob života


Vědecká studie z roku 2010 potvrdila, že někteří spinosauridi trávili značnou část života ve vodním prostředí, kde pravděpodobně lovili ryby a jiné vodní živočichy.

Carnosauria


Carnosauria
Stratigrafický výskyt: Střední jura až svrchní křída (170-93 mil. let)
Model rodu Allosaurus v polském Bałtowie
Model rodu Allosaurus v polském Bałtowie
Stupeň ohrožení
Vyhynulí (fosílie)
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Třída:plazi (Sauropsida)
Nadřád:dinosauři (Dinosauria)
Řád:plazopánví (Saurischia)
Podřád:teropodi (Theropoda)
Infrařád:Carnosauria

Carnosauria je skupinou menších až značně velkých dravých dinosaurů (teropodů), žijících v období jury a křídy. Původně byli do této skupiny zahrnováni téměř všichni velcí draví dinosauři, dnes sem však řadíme pouze příslušníky skupiny Allosauroidea a jejich nejbližší vývojové příbuzné. Mezi karnosaury patří také karcharodontosauridi, jedni z největších známých dravých dinosaurů vůbec (např. Giganotosaurus, Mapusaurus, Tyrannotitan).

Mezi typickými znaky těchto teropodů můžeme uvést velké očnice, dlouhou a úzkou lebku a modifikace pánve i kostí končetin (např. holeň je kratší než stehno). Podle moderní kladistické definice patří mezy karnosaury všichni dinosauři, sdílející recentnějšího žijícího zástupce s rodem Allosaurus než s dnešními ptáky.

Allosauroidea


Allosauroidea
Stratigrafický výskyt: Střední jura až svrchní křída
Allosaurus v polském Bałtowie
Stupeň ohrožení
Vyhynulí (fosílie)
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Třída:plazi (Sauropsida)
Nadřád:dinosauři (Dinosauria)
Řád:plazopánví (Saurischia)
Podřád:teropodi (Theropoda)
Infrařád:karnosauři (Carnosauria)
Nadčeleď:Allosauroidea
Podřazené taxony

Allosauroidea je monofyletický klad zahrnující tři čeledi: Allosauridae, Carcharodontosauridae a Sinraptoridae. Nejstarším známým allosauroidním dinosaurem je Sinraptor dongi z čeledi Sinraptoridae, jenž žil před přibližně 167,7-155,7 miliony let (střední až svrchní jura, stupně bathon, callov, oxford). Geologicky nejmladším je pak druh Giganotosaurus carolinii z turonských sedimentů (starých přibližně 93,5-89,3 milionů let) svrchní křídy Argentiny. Ještě mladší však může být druh Megaraptor namunhuaiquii, taktéž z Argentiny, který žil před přibližně 93,5-85,8 miliony let (stupně turon a coniak). Jeho pozice mezi allosauroidními teropody je však stále otázkou diskuzí.

Definice


Nadčeleď Allosauroidea v současné době nemá dostatečně vyhovující definici. Sereno (2005) je definoval jako "nejrozsáhlejší klad zahrnující druh Allosaurus fragilis, vyjímaje druh Passer domesticus" (vrabec domácí). Sereno zde však zakládá synonymiku kladů Allosauroidea a Carnosauria. Definice Holtze a kol. (2004) je více v souladu se současným pohledem na fylogenezi karnosaurů (a obecně tetanur) a zakládá, že k nadčeledi Allosauroidea patří "Allosaurus fragilis, Sinraptor dongi, jejich nejbližší příbuzní a všichni jejich potomci". Přesná definice by však dle současných poznatků měla zahrnovat i zástupce čeledi Carcharodontosauridae.

Klasifikace


Allosauridae


K čeledi Allosauridae patří rody Allosaurus (druhy A. fragilis, A. atrox, A. europaeus a A "jimmadseni"), Antrodemus (druh A. valens), který však může být starším synonymem rodu Allosaurus (nicméně vzhledem k fragmentárnímu stavu materiálu by měl přednost Allosaurus) a Saurophaganax (druh S. maximus, který také může být druhem rodu Allosaurus - A. maximus). Někteří autoři zde ještě řadí rody Acrocanthosaurus a Neovenator. Jiní tyto rody řadí k čeledi Carcharodontosauridae.

K této čeledi mohou patřit také pozůstatky (nekompletní lebka; možná další fosílie), jež nesou prozatímní název "Madsenius trux". V současné době by měl na jeho popisu pracovat americký paleontolog Robert T. Bakker. Stejný případ je "Wyomingraptor", jehož neoficiální jméno se objevilo v Bakkerově článku Dr. Bob's Dinofacts z roku 1997. Veškeré známé údaje jsou založené na nekompletní fosílii mladého jedince teropodního dinosaura (snad allosaurida) z Morrisonovy formace na území Wyomingu.

Sinraptoridae


K čeledi Sinraptoridae patří rody Sinraptor (druhy S. dongi a S. hepingensis), Metriacanthosaurus (druh M. parkeri a možná i dosud nejistý M? "reynoldsi") a Yangchuanosaurus (druh Y. shangyouensis). Někteří autoři sem ještě řadí rod Szechuanosaurus. Ten je však velmi fragmentární a může se jednat o zástupce linie ceratosaurů.

Carcharodontosauridae


Ke karcharodontosaurovitým patří největší dosud dobře známí draví teropodi. Patří sem rody Neovenator (druh N. salerii, který je však některými autory řazen k allosauridům), Acrocanthosaurus (druh A. atokensis, taktéž některými řazen k allosauridům), Carcharodontosaurus (druhy C. saharicus a C. iguidensis, který se od C. saharicus liší zejména stavbou lebky), Giganotosaurus (druh G. carolinii), Tyrannotitan (druh T. chubutensis), Mapusaurus (druh M. roseae) a Eocarcharia (E. dinops).

Giganotosaurus a Mapusaurus jsou pak samostatně řazeni do tribu Giganotosaurini v rámci podčeledi Carcharodontosaurinae (kam kromě těchto dvou rodů patří ještě Carcharodontosaurus.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama