Světové relikvie

3. listopadu 2011 v 11:39 |  talisman
Pojem relikvie (ostatky) označuje zejména tělesné pozůstatky světců, ale také předměty s životem svatých spojené (např. zbytky jejich šatů a jiných osobních předmětů). Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a někdy je jim přičítána zázračná moc. Slovo pochází z latinského reliquiae, ostatky.Kult ostatků existuje v křesťanství (především v katolické a pravoslavné církvi), ale i v buddhismu, islámu a dalších náboženstvích.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Relikvie_sv._Vita%2C_Morice_a_Stepana_%28chram_sv._Morice_v_Kromerizi%29.jpg

Vznik tradice

Nad hroby mučedníků bylo zvykem stavět oltáře, což se stalo impulsem pro pozdější podoby uctívání relikvií.
"Jsou nám dražší než drahokamy a milejší než zlato. Pohřbili jsme je na vhodném místě; tam se budeme v radostném jásotu shromažďovat a slavit výročí jeho umučení." - Z dopisu křesťanů ze Smyrny o pozůstatcích jejich mučednického biskupa.
Mezi pozdější druhy úcty patří například líbání ostatků, nebo jejich vystavování k veřejné úctě. Příslovečná byla úcta k ostatkům ve středověku. Za ostatky se platily horentní sumy (například trnová koruna Krista v Sainte-Chapelle v Paříži stála více, než samotná monumentální katedrála Sainte-Chapelle sama). Relikvie byly střeženy a byly ukládány v relikviářích, aby mohly být uctívány a používány při náboženských obřadech. Množily se pochopitelně i četné falzifikáty ostatků, takže existují například tři lebky svatého Vojtěcha, dále tolik ostatků svatého kříže, že by patrně daly dohromady celý les a touha středověké duše po mystériu zplodila i mnohé kuriózní ostatky, jako předkožku Páně, mléko Panny Marie, šprušli z Jákobova žebříku, nebo například pírko archanděla Michaela.
Uctívání ostatků kritizovali církevní reformátoři, jako například Kalvín. Dnešní přístup k ostatkům je v křesťanství mnohem střízlivější. Ostatky musí být opatřeny jakýmsi "certifikátem pravosti" (tzv. autentikou) a hysterické projevy víry související s ostatky jsou dnes zřídkavé.
Církev rozlišuje tři stupně ostatků - buď jsou to přímo ostatky světce, zpravidla kosti, nebo jde o věci, které užíval - například roucho sv. Jana Kapistrána, anebo jde jen o předměty, které jsou tzv. ostatky dotýkané - jde obyčejně o svaté obrázky. Asi co do rozměrů největší křesťanskou relikvií je Svatá chýše v italském Loretu (podle tradice domek Panny Marie).http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Relikwiarz_Wojciecha_Gniezno.JPGRelikviář sv. Vojtěcha v Hnězdně

České relikvie

V novogotickém hlavním oltáři katedrály sv. Víta na Pražském hradě jsou umístěny v náhrobcích relikvie svatých Vojtěcha, Víta, Václava, Ludmily, Prokopa, Cyrila a Metoděje. V klenotnici Metropolitní kapituly sv. Víta v Praze se nachází přilba a drátěná košile sv. Václava. Především v době baroka bylo uctíváno Svatováclavské palladium, měděný reliéf, který dle legendy nosil sv. Václav na krku a kterému je připisována ochranná moc.
Relikvie jsou také součástí Svatovítského pokladu; jejich značnou část nashromáždil Karel IV. Zejména se jedná o hřeb z Kristova kříže zasazený do zlata a ostatkový kříž (zvaný korunovační), gotické textilie a relikviáře. Mezi další ostatky uložené v pražské katedrále sv. Víta patří ubrus Páně, Mojžíšova hůl, šaty Panny Marie, zub sv. Markéty, brada sv. Eobana a žebro sv. Žofie; ve Vídni je část betlémských jesliček a taška sv. Štěpána.
V zámecké kapli sv. Jiří v Českém Krumlově jsou uchovány ostatky sv. Kalixta (pravděpodobně dvou světců stejného jména).

Islám

Některými muslimy jsou uctívány Mohamedovy vlasy, jeho oblečení nebo jeho meč.

Buddhismus

V buddhismu jsou ostatky ukládány a uctívány v dágobách (stúpách).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama