Červen 2012

Na jihu evropi se upíři nacházeli i po Drákulovy

7. června 2012 v 11:58 Pravěk-nemoci a jejich léčba

Kostry "upírů" se srdci probodnutými železnými kolíky.Archeologové u Baltu odkryli hrob dvou osob žijících ve středověku. Zajímavé je, že oběma kostlivcům z hrudníku trčely železné kolíky, které měly zabránit v tom, aby se z nich stali "živí mrtví", kteří by útočili na lidi a proměňovali je taktéž v nemrtvé. Jde o nejnovější úspěch vykopávek napříč Evropou, který ukazuje, jak vážně lidé brali hrozbu upírů a jak se tyto pověry transformovaly v moderní mýtus.

Stáří nalezených koster se podle archeologů pohybuje okolo 800 let. Objeveny byly při vykopávkách nedaleko kláštera v černomořském městě Sozopol. Podle pohanských pověr se lidé, kteří se během svého života chovali zle, mohli po smrti proměnit v upíry. To je důvod, proč jim okolí před pohřbením do země zapíchlo do srdce dřevěný či železný kolík. Navíc se také věřilo, že je kolík přibodne do jejich hrobů, a oni tak nebudou moci o půlnoci vylézat a terorizovat živé, tvrdí historici.

"Tyto dvě kostry s kolíky v hrudníku jasně ilustrují činnost, která byla v některých bulharských vesnicích běžná zhruba až do roku 1910," informoval ředitel bulharského národního historického muzea Božidar Dimitrov, podle kterého bylo na balkáně během posledních let nalezeno okolo stovky koster s hrudníky probodnutými různými kolíky.

I duchovní mohli sá krev a stat se upírem upírem

"Pro nás je tohle úplně běžný nález a nevím, proč se vždy objevy tohoto typu stávají tak populárními. Možná je to kvůli tomu slovu "upír" a mysterióznímu hávu, který ho obestírá. Lidé považovali tyto mrtvé za zlé během jejich života, a tak se pojistili, aby nemohli tyranizovat své okolí i po své smrti. Kuriózní je, že mezi nimi nikdy nebyly žádné ženy, čarodějnic se tedy nebáli," dodal Dimitrov, podle kterého byli tito "upíři" často aristokraté, ale i duchovní.

Minulý měsíc nicméně našli italští archeologové v Benátkách hrob ženy, kterou lidé zřejmě považovali za upíra. Pohřbili ji totiž s cihlou zaseknutou mezi čelistmi, aby jí zabránili krmit se oběťmi moru, který město v 16. století tvrdě zasáhl. Podle antropologa Mattea Borriniho z univerzity ve Florencii tento nález na malém ostrůvku Lazzaretto Nuovo podporuje zřejmou středověkou pověru, že upíři mohli za šíření morů.

Pojídačům roušek ještě rostly vlasy

Velké množství morových ran, které trápily Evropu od začátku 14. století do konce 17. století, upevňovalo víru v upíry i proto, že lidé ještě nechápali dobře systém rozkladu těl. Hrobníci, kteří znovu otevírali masové hroby, často narazili na těla nafouknutá plyny, která působila, jako by se dotyční přejedli. Vlasy některým od smrti ještě o kus povyrostly a z úst se jim ještě někdy řinula krev. Proto si o nich lidé mysleli, že ještě jistou formou žijí.

Mrtvé ženě vrazili do úst cihlu, aby náhodou nechtěla pojídat ostatní mrtvé.

Roušky, kterými se přikrývaly obličeje mrtvých, často již rozložily bakterie z úst, a odhalily tak pohled přímo na zuby mrtvol. Upíři se tak stali známými jako pojídači roušek.

"Abyste zabili upíra, musíte mu vyndat roušku z úst, kterou se živí. Lidé to vnímali tak, že je pro něj rouška něco jako mléko pro dítě, a tak museli do jeho úst vložit něco nepoživatelného. Je možné, že i více mrtvých dostalo do úst cihlu, ale tohle je poprvé, kdy se nám podařilo tento rituál jasně odhalit," dodal Borrini k nedávnému nálezu.

V Benátkách raději vložili mrtvé ženě do úst cihlu.


Kdy bude konečně konec světa?

1. června 2012 v 17:36 Supernovy,Komety,Hvězdy a jiná vesmírná tělesa

Kdy bude konečně konec světa? Matematyci vypočítali, že naši galaxii Mléčnou dráhu čeká neodvratitelný konec. Sousední galaxie Andromeda je totiž tak blízko, že se obě hvězdné soustavy pod vlivem mohutných přitažlivých sil srazí, zjistili na základě analýzy snímků.Nyní je od sebe dělí zhruba 2,5 milionu světelných let. Číslo se ale každou hodinu zmenší asi o 400 tisíc kilometrů. Pokud jsou tedy výpočty expertů z USA správné, mělo by ke srážce dojít přibližně za čtyři miliardy let. Z vesmírného hlediska se tak stane "co nevidět".

Pokud tou dobou bude ještě na Zemi žít někdo, kdo by se mohl dívat, určitě by se dívat měl. Prý to bude úchvatné nebeské představení.


Pro naše velmi vzdálené potomky by to ale byla i velmi napínavá podívaná.Nic totiž zřejmě nezůstane na svém místě a planety ve sluneční soustavě, Zemi nevyjímaje, vesmírné stěhování nemusejí přečkat bez úhony. Některé se pravděpodobně srazí.

Protože platí (a v přírodě obzvlášť), že když něco končí, něco jiného začíná, za další dvě miliardy let by měla z bývalé Mléčné dráhy a Andromedy vzniknout nová, větší galaxie.

"Dnes vypadá Andromeda na nebi jako malý nejasný objekt. Fakt, že tato rozmazaná skvrna jednou pohltí naše Slunce i celou sluneční soustavu, je skutečně fascinující," popsal pro BBC chmurný scénář příštích několika miliard let astronom Roeland Marel z baltimorského Institutu výzkumu vesmíru pomocí teleskopů.

Zda se Andromeda řítí na nás, nebo Mléčnou dráhu těsně mine, astronomové dosud s určitostí říci nedokázali. Díky Hubbleovi, který pozoroval pohyb okrajových součástí Andromedy, teď víme, že se skutečně řítí přímo na nás.

I kdyby se ale Mléčné dráze vyhnula a lidstvo tou dobou stále existovalo, mělo by i tak velké starosti. Slunce by se totiž v té době začalo rozpínat a Země by pravděpodobně vyprahla

Následky zrození hvězdy v blízkosti galaxie M83.
Následky zrození hvězdy v blízkosti galaxie M83. Foto autor.